субота, 19 серпня 2017 р.


Особливості викладання фізики у 2017 - 2018 н.р.

Навчальна програма з фізики для 7-9 класів підготовлена у 2012 році робочою групою у складі: О. І. Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України (керівник групи); В. Г. Бар’яхтар, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України; Л. Ю. Благодаренко, доктор педагогічних наук, доцент; М. В. Головко, кандидат педагогічних наук, доцент; Ю. І. Горобець, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Т. М. Засєкіна, учитель фізики, кандидат педагогічних наук; В. Д. Карасик, учитель фізики, заслужений учитель України, переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2005»; О. В. Ліскович, завідувач лабораторії Миколаївського ОІППО; М. Т. Мартинюк, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-1996»; Н. А. Охрименко, методист Донецького ОІППО; В. Д. Сиротюк, доктор педагогічних наук, професор; М. І. Шут, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України.
У 2015 році були внесені зміни до програми робочою групою у складі: О. І. Ляшенко, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України; В. Ф. Заболотний, завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор; Л. М. Засєдка, учитель Українського фізико-математичного ліцею, кандидат фізико-математичних наук; Т. В. Дерід, учитель гімназії № 136 м. Києва;
І. Ю. Ненашев, учитель фізики Харківського фізико-математичного ліцею
№ 27, головний редактор журналу «Фізика в школах України»;
І. С. Чернецький, голова асоціації вчителів фізики України; Л. Є. Шиховцева, методист відділення навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти; С. С. Фіцайло, заступник начальника відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин Міністерства освіти і науки України.
Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів (2017 рік): В. В. Гудзь, методист (фізика й астрономія) науково-методичного центру викладання предметів природничо-математичного циклу і технологій Хмельницького ОІППО (голова); Т. М. Засєкіна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; Ю. Я. Пасіхов, заступник директора фізико-математичної гімназії № 17 Вінницької міської ради, Народний учитель України; О. В. Ліскович, доцент кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського ОІППО; І. Ю. Ненашев, головний редактор журналу для вчителів «Фізика в школах України»; О. Ю. Зіньковський,  методист Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти; Н. М. Гончаренко, начальник відділу по роботі із закладами післядипломної педагогічної освіти Інституту модернізації змісту освіти;  В. Л. Бузько, учитель фізики комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа
I–III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», кандидат педагогічних наук (модератор).
 Програма з фізики на 2017-2018н.р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо викладання математики у 2017-2018 н.р.
Мета базової загальної середньої освіти: розвиток та соціалізація особистості учнів,  формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки,  творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.
Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості та ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.
Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчально-виховнийий процес загальноосвітньої школи шляхом формування предметних і ключових компетентностей.
Курс математики основної школи логічно продовжує реалізацію завдань математичної освіти учнів, розпочату в початкових класах, розширюючи і доповнюючи ці завдання відповідно до вікових і пізнавальних можливостей школярів. В основу побудови змісту та організації процесу навчання математики покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності, як здатності учня застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях, повноцінно брати участь в житті суспільства, нести відповідальність за свої дії. Навчання математики в основній школі передбачає формування предметної математичної компетентності, сутнісний опис якої подано у розділі «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності» цієї програми. Формування зазначеної компетентності підпорядковується реалізації загальних завдань шкільної математичної освіти. Детальніше
ОЗОНівкам і ОЗОНівцям!
Хто цікавиться проблемами особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання,
має творчі набутки й тим, хто лише роздумує!
Шановні колеги!

5–6 жовтня 2017 року в м. Біла Церква Київської області відбудеться
VІІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок»

Проблемна тема фестивалю: «Компетентнісне навчання: теоретичні пошуки і шкільні реалії».
Мета: окреслення кола проблем, пов’язаних з організацією  компетентнісного навчання під час вивчення предметів гуманітарного циклу (фахова і психологічна готовність учителя; забезпечення системності в роботі педагога; формування учня як суб’єкта навчальної діяльності й особистісного розвитку; методи, прийоми, форми організації навчальної й оцінювальної діяльності та ін.), визначення перспективних шляхів розв'язання їх; ознайомлення з практичним досвідом, ефективними методиками й технологіями реалізації проблемної теми; означення подальших напрямків реалізації засадничих ідей особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання.
Основні цілі:
- проаналізувати стан упровадження особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання в практику роботи загальноосвітньої школи, визначити чинники, які впливають на цей процес;
- створити банк адрес педагогічного досвіду розв’язання проблемної теми;
- укласти рекомендаційний список методик і технологій, що засвідчили ефективність під час організації навчання предметів гуманітарного циклу на засадах компетентнісного підходу;
- налагодити співпрацю ініціативних, творчих педагогічних працівників (учителів, науковців, управлінців, представників вищої школи й методичних служб усіх рівнів), які вибудовують діяльність на засадах особистісно зорієнтованого й компетентнісного підходів, готові долучитися до апробації технології ОЗОН у своїй практиці;
- популяризувати ідеї особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання, розширювати коло його прихильників;
- розвивати методичну креативність, удосконалювати педагогічну майстерність учасників фестивалю шляхом участі у відкритих уроках, педагогічних майстернях, тренінгах.
У програмі Фестивалю:
-  презентація творчих напрацювань учасників із питань особистісно зорієнтованого й компетентнісного навчання;
-  засідання Великої ОЗОНівської Ради;
-  проведення відкритих уроків;
-  творчі майстерні;
-  психологічні тренінги, коучинги;

-  презентація видавництв.
Методичні розробки, фрагменти відеоуроків, слайд-шоу та інші форми презентації педагогічного досвіду з проблеми надсилайте на електронну адресу anfas@ukr.net для оприлюднення на сайті ozonlit.in.ua або зробіть це самостійно на сторінці ОЗОНівської спільноти у Фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/176151469392242/

понеділок, 20 березня 2017 р.

Фото_звіт Тижня математики, інформатики, фізики


Відповідно до Плану роботи кафедри математично-природничих дисциплін з 13.03.17р. по 17.03.17р. у Нетішинській ЗОШ І-ІІІ  ступенів №1, проходив тиждень математики, фізики, інформатики


Протягом тижня, учні навчального закладу, мали можливість взяти участь у математичн0-фізично-інформатичних квестах, конкурса, інтелектуальних змаганнях, долучитися до роботи фізичних лабораторій, організованих досвідченими вчителями закладу.
Відкритий освітній форум

17 березня 2017р. я мала хорошу нагоду побувати у славному місті Старокостянтинові на "Відкритому освітньому форумі вчителів природничих дисциплін, присвяченому пам'яті Героя України  С.М. Бондарчука"


неділя, 19 лютого 2017 р.Про участь у математичному конкурсі)


03.02-18.02
подання заявок на участь

21.02 – 25.03
груповий етап
21.02 – 25.02
1 тур групового етапу
7.03 – 11.03
2 тур групового етапу
14.03 – 18.03
3 тур групового етапу
21.03 – 25.03
4 тур групового етапу
03.04 – 15.05
етап плей-оф
до 31 травня 2017 р.
 нагородження переможців та призерів командної першості
Правила проведення командної першості України з усного рахунку Прангліміне
Мета: популяризація ідей проекту та залучення широкого кола учасників до використання тренажера Прангліміне, підтримка змагального настрою у тренувальний період
Терміни проведення:    від часу закінчення обласних фіналів до завершення навчального року.
Учасники змагань Команди, що формуються на базі навчальних закладів, які  використовують тренажер «Прангліміне».  Один навчальний заклад може виставити кілька команд.

Склад команди: До складу команди входять учні однієї школи, де діє осередок Прангліміне. Кількість учасників від 10 до 15.  У складі команди повинні бути представники всіх вікових груп, а саме - не менше ніж 2 учні 1-3 класів, 2 учні 4-6  класів , 3 учні  7-11 класів та один дорослий. У випадках, якщо  в школі немає учнів певної вікової категорії, команда може складатися з учнів кількох шкіл. Таке об’єднання відбувається за спільною згодою за умови існування у кожній школі власного осередку Прангліміне. 

Для надання можливості  участі у змаганнях учням шкіл, у яких немає осередка учасників змагань Прангліміне, шкільні команди можуть залучати до свого складу не більше 3 Учнів з інших навчальних закладів.
Капітаном команди є її дорослий учасник. Капітан несе відповідальність за дії учасників команди, дотримання правил змагань. Капітан повинен надати можливість організаторам відеозв’язку під час проходження змагань певним учасником за попереднім запитом організаторів.
Учасник може бути заявлений лише в одній команді.  У випадку  виявлення порушення цього правила - дискваліфікуються всі команди в яких заявлений порушник.  
В процесі змагань можлива заміна в команді  не більше 3 учасників. 

понеділок, 17 жовтня 2016 р.

"День захисника Вітчизни"

Улюблена Богом перлина,
Для всіх українців одна,
Козацька моя Україна
Хлібів золотих сторона.

Негодами лютими бита,
Віками ти йшла до мети.
Тобі в небі зорею світити,
І волю і долю знайти....


13 жовтня ми привітали наших хлопчиків класу зі святом))Сценарій заходу